یک کودک از مرکز تعلیمی انتحاری طالبان فرار کرد

یک کودک از مرکز تعلیمی انتحاری طالبان فرار کرد

مقام‌های محلی ولایت سرپل گفتند که یک کودک ۱۲ ساله پیش از انجام حمله انتحاری خود را به پولیس این ولایت سپرده است. عبدالقیوم باقی زوی فرمانده پولیس ولایت سرپل گفت که این کودک ۱۲ ساله که به گفتۀ خودش سه ماه آموزش انجام حمله...