یک کشته و۲۲ زخمی تلفات تازه ترافیکی درهرات 

یک کشته و۲۲ زخمی تلفات تازه ترافیکی درهرات 

درنتیجه چند رویداد ترافیکی روزگذشته درمسیرولسوالی ها ومرکز هرات ۲۲ تن زخم برداشتند ویک تن دیگرجان خود را ازدست داد . مسوولان بیمارستان مرکزی هرات گفتند زخمی‌هایی که روزگذشته  به این مرکزدرمانی انتقال داده شدند...