یک کارمند خارجی در کابل ربوده شد

یک کارمند خارجی در کابل ربوده شد

یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر از سوی دو مرد مسلح ناشناس ربوده شد. یک مقام امنیتی به شرط حفظ نامش در خبر گفت، این کارمند که یک زن استرالیایی است، از سرک هشتم قلعه فتح الله ربوده شد و پولیس برای شناسایی رباینده‌گان و روشن...