یک پناهجوی افغان در آلمان به جرم همکاری با طالبان بازداشت شد

یک پناهجوی افغان در آلمان به جرم همکاری با طالبان بازداشت شد

دادستانی آلمان روز پنجشنبه یک مهاجر ۱۷ ساله افغان را به جرم حضور در گروه طالبان و اشتراک در فعالیت های تروریستی این گروه دستگیر کرد. دادستانی آلمان این نوجوان ۱۷ ساله را با نام «عبدالله» معرفی کرده و گفته است که او بین...