کمک یک و نیم میلیارد افغانی آلمان برای افزایش تولیدات گندم

کمک یک و نیم میلیارد افغانی آلمان برای افزایش تولیدات گندم

قرار است حکومت آلمان مبلغ ۱٫۵ میلیارد افغانی برای افزایش تولیدات گندم در شمال کشور کمک کند والتر هاسمن، سفیر آلمان در افغانستان گفته است که این کمک زندگی هزاران افغان را در مناطق روستایی بهبود می بخشد. وی افزود: "این کمک...