یک نوجوان انتحاری در کابل بازداشت شد

یک نوجوان انتحاری در کابل بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور از بازداشت یک نوجوان انتحاری در شهر کابل خبر داده است. این جوان گفته که در سه مورد جنگ علیه نیروهای امنیتی کشور در بخش هایی از کابل شرکت کرده است. این ریاست در خبرنامه‌ای نوشته است که ماموران...