یک موتر طالبان در شیندند منفجر شد

یک موتر طالبان در شیندند منفجر شد

درنتیجۀ منفجرشدن چند ماین دست‌ساخت طالبان دریک منطقۀ دوردست ولسوالی شیندند ۳ تن کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گفته‌های عبدالاحمد خان ولسوالی شیندند مواد مذکور داخل یک موتر شخصی نوع سراچه بوده که درنتیجۀ...