یک ملأی مسجد در کابل یک شهروند آمریکایی را از بین برد

یک ملأی مسجد در کابل یک شهروند آمریکایی را از بین برد

وزارت خارجۀ ایالات متحد امریکا روز گذشته تأیید کرده است که یک شهروند این کشور که لیزا اکبری نام داشت در شهر کابل کشته‌شده است. وزارت خارجه این کشور گفته که لیزا اکبری یک آمریکایی افغانی تبار بوده و وی به حیث مشاور با نهاد...