یک مقام دادستانی کل به جرم اخذ رشوه بازداشت شد

یک مقام دادستانی کل به جرم اخذ رشوه بازداشت شد

دادستانی کل در یک نشست خبری در کابل گفت چندین مقام حکومتی، به شمول یک جنرالِ دادستانی کل را به اتهام دست‌داشتن در فساد اداری بازداشت کرده‌است. سخنگوی دادستانی کل در این نشست گفت بازداشت یکی‌از کارمندان فرماندهی پولیس...