یک مسلمان پاکستانی برای پیروزی ترامپ دعا کرد

یک مسلمان پاکستانی برای پیروزی ترامپ دعا کرد

پس آن که دونالد ترامپ به گونه رسمی نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گردید مسلمانان آمریکایی با یاد آوری از شعارهای دوره مقدماتی انتخاباتی وی که گفته بود درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری...