یک مرد میان‌سال در هرات گردن زده شد

یک مرد میان‌سال در هرات گردن زده شد

مسئولین بیمارستان مرکزی هرات گفتند که شب گذشته جسد سربریدۀ یک مرد را به این مرکز درمانی انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات در تماس تلفنی به "تلویزیون چکاد " گفت که جسد این مرد با سربریده به این...