یک مرد در مرکز شهر به قتل رسید

یک مرد در مرکز شهر به قتل رسید

یک فرد غیرنظامی عصر روز گذشته در مرکز شهر به ضربه گلوله به قتل رسید. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که پیکر این مرد را روز گذشته به حالتی که ۳ گلوله به نواحی بدنش اصابت کرده بود به این...