یک ماه مبارزه، برای آزادی یک جاده

یک ماه مبارزه، برای آزادی یک جاده

از یک ماه بدین‌سو جادۀ قندهار و ترینکوت مرکز ارزگان از سوی طالبان به روی مسافران بسته‌شده بود؛ اما پس از پاک‌سازی از وجود ماین‌های کارگذاری شده طالبان، این جاده بازشده است. به گفتۀ جنرال ویس صمیمی، فرمانده امنیه ولایت...