یک مامور پولیس ترافیک رادر مرکز شهر کشتند

یک مامور پولیس ترافیک رادر مرکز شهر کشتند

عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که شام روزگذشته یک مامور پولیس ترافیک توسط یک فرد مسلح با جنگ ابزار سرد کشته شده است. وی به تلویزیون چکاد گفت که این مامور پولیس پس از یک مشاجره لفظی با راننده یک سه چرخ مسافربری...