یک فرمانده پولیس محلی و ۳۰ سرباز در جوزجان به طالبان پیوستند

یک فرمانده پولیس محلی و ۳۰ سرباز در جوزجان به طالبان پیوستند

گروه طالبان با پخش یک خبرنامه مدعی شدند که یک فرمانده پولیس محلی در ولسوالی قوش تپه جوزجان بنام ابراهیم با ۳۰ فرد تحت امرش و تجهیزات نظامی به این گروه پیوسته است. بر بنیاد این خبرنامه فرمانده ابراهیم با خود یک دستگاه...