یک فرمانده و سه جنگجوی طالبان به دام نظامیان افتادند

یک فرمانده و سه جنگجوی طالبان به دام نظامیان افتادند

نظامیان افغان در ولایت بادغیس ۴ فرد مشکوک با مواد انفجاری را بازداشت کردند. این افراد ابتدا شب گذشته در منطقۀ موریچاق ولسوالی بالا مرغاب توسط نظامیان مرزی به همکاری قطعه خاص کماندو بازداشت شدند. سرگروه این افراد ملأ...