یک فرمانده ارتش در سرپل ۹ تن از سربازانش را به طالبان تحویل داد

یک فرمانده ارتش در سرپل ۹ تن از سربازانش را به طالبان تحویل داد

مقام های محلی ولایت سرپل می گویند یکی از فرماندهان ارتش در این ولایت ۹ تن از سربازان تحت امر خود را به طالبان تحویل داده است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل گفت شاه ولی فرمانده یکی از گروهان‌/کندک‌های ارتش در ولایت سرپل، ۹ نفر...