یک فرد شاد کیست و چه خصوصیاتی دارد؟

یک فرد شاد کیست و چه خصوصیاتی دارد؟

شاد بودن از مهارت هایی است که هر کسی نمی تواند به آن دست پیدا کند. افرادی که شاد هستند همیشه بهتر و راحت تر از بقیه زندگی میکنند.چرا که مسایل زندگی و مشکلات نمی توانند بر او چیره شوند. و او سعی میکند از هر مانعی در زندگیش یک...