یک صراف در هرات به قتل رسید

یک صراف در هرات به قتل رسید

افراد مسلح یک صراف را در هرات توسط سلاح گرم و سرد به قتل رسانند. عزیزالرحمان جامی سرپرست بخش عاجل بیمارستان هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که جسد این فرد را که نور احمد نام دارد روز گذشته به این مرکز درمانی انتقال...