یک شرکت چینی برنده مزایده احداث خط لوله انتقال گاز تاپی از ترکمنستان تا پاکستان شد

یک شرکت چینی برنده مزایده احداث خط لوله انتقال گاز تاپی از ترکمنستان تا پاکستان شد

رسانه های پاکستانی از برنده شدن شدن شرکت چینی در مناقصه احداث خط لوله انتقال گاز تاپی خبر دادند. به گزارش این رسانه ها، یک شرکت چینی قرارداد احداث خط لوله ۳۰۰ کیلومتری از میدان گازی مربوطه در خاک ترکمنستان تا مرز این کشور...