یک شرکت انگلیسی مسئول ساخت دستبندهای امنیتی حج شد

یک شرکت انگلیسی مسئول ساخت دستبندهای امنیتی حج شد

عربستان سعودی به هدف برقراری امنیت مناسک حج، مسئولیت ساخت دستبندهای هوشمند برای حجاج بیت‌الله را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرده است. به گفته مقام های عربستان سعودی، حجاج باید این دستبندهای هوشمند ساخت شرکت انگلیسی...