یک شبکه تلویزیونی در اوکراین آتش گرفت

یک شبکه تلویزیونی در اوکراین آتش گرفت

ساختمان یک شبکه تلویزیونی اوکراینی در کیف دچار آتش سوزی شد. مخالفان روسیه مسئولان این شبکه تلویزیونی به نام اینتر را به جانبداری از جدایی طلبان شرق اوکراین و طرفداری از سیاست های روسیه متهم می کنند. گفتۀ می شود در این...