یک زن در جوزجان خود را حلق آویز کرد

یک زن در جوزجان خود را حلق آویز کرد

یک خانم ۲۵ ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان خود را حلق آویز کرده است. عبدالهادی مدیر جرائم جنایی فرماندهی امنیه جوزجان گفته که این خانم روز گذشته خود را به علتی نامعلوم حلق آویز کرد و قبل از رسیدن به شفاخانه جان...