یک زن افغان برای نخستین بار کمیشنر سازمان همکاری‌های اسلامی شد

یک زن افغان برای نخستین بار کمیشنر سازمان همکاری‌های اسلامی شد

برای نخستین بار یک بانوی افغان کمیشنر سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی شد. در سیزدهمین نشست مقام‌های ارشد کشورهای اسلامی که در ترکیه در حال برگزاری است؛ اصیلا وردک به حیث کمیشنر حقوق بشر سازمان همکاری‌های کشورهای...