یک زن افغانی الاصل عضو کابینه کانادا شد

یک زن افغانی الاصل عضو کابینه کانادا شد

مریم منصف، بانوی افغان تبار کانادایی به سمت وزیر نهادهای دموکراتیک دولت جدید کانادا معرفی شد، خانم منصف روز گذشته سوگند وفاداری یادکرد. منصف در زمان رژیم طالبان در سال ۱۹۹۶ و در سن ۱۱ سالگی همراه با دو خواهر و مادر...