یک رویداد ترافیکی جان ۴۳ تن را درفرانسه گرفت

یک رویداد ترافیکی جان ۴۳ تن را درفرانسه گرفت

  درنتیجۀ یک رویداد ترافیکی درفرانسه دستکم ۴۳ نفر جان باختند و ۸ تن دیگر شدیداً زخم برداشتند. این رویداد در اثر برخورد یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در جنوب غرب فرانسه رخ داده که درنتیجۀ آن، ۴۳ نفر که اکثر آنها...