یک دختر ۲۷ ساله از سوی پدرش در جوزجان کشته شد

یک دختر ۲۷ ساله از سوی پدرش در جوزجان کشته شد

یک دختر ۲۷ ساله بنام کریمه شب گذشته از سوی پدرش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیر باران شد. محمد رضا غفوری سخنگوی ولایت جوزجان گفته که این رویداد در ساحه خیرخانه شهر شبرغان رخ داده‌است. وی می‌گوید که پدر کریمه بازداشت...