یک دختر ۲۲ ساله در امارات وزیر امور جوانان شد

یک دختر ۲۲ ساله در امارات وزیر امور جوانان شد

امارات یک دختر جوان (۲۲ ساله) را به عنوان وزیر امور جوانان تعیین کرد و بدین ترتیب وی کم سن و سال‌ترین وزیر در جهان محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شما المزروعی، دختر ۲۲ ساله ای است که به عنوان وزیر امور جوانان...