یک حمله انفجاری مرکز قندوز را تکان داد

یک حمله انفجاری مرکز قندوز را تکان داد

در نتیجه انفجار ماین کنترل از راه دور در شهر قندوز، ۹ تن به شمول یک متنفذ قومی و یک پولیس ترافیک زخم برداشتند. هجرت الله اکبری، معاون سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز به خبرنگاران گفت که این انفجار حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز در...