یک جوان ۲۲ ساله در هرات به قتل رسید

یک جوان ۲۲ ساله در هرات به قتل رسید

جوان ۲۲ ساله ای که در ماه رمضان از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود به قتل رسید.جسد این جوان شب گذشته از ولسوالی رباط سنگی هرات پیدا شد. به گفته محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات جسد این فرد جوان که محمد شاه نام دارد...