یک جوان را در هرات با ضربات چوب و سنگ کشتند

یک جوان را در هرات با ضربات چوب و سنگ کشتند

جسد جوان ۳۵ ساله‌ای را که ظاهراً درنتیجۀ ضربات چاقو، چوب و سنگ به قتل رسیده بود، صبح امروز به بیمارستان مرکزی هرات انتقال دادند. مسئولان بیمارستان مرکزی گفتند که جسد این فرد را از محل ترکمنان مربوط ناحیه هفتم انتقال...