یک بزرگ قومی در ناحیه ۹ شهر هرات ترور شد

یک بزرگ قومی در ناحیه ۹ شهر هرات ترور شد

یک بزرگ قومی شب گذشته در محله حاجی عباس (ناحیه ۹) شهر هرات از سوی افراد ناشناس ترور شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این رویداد گفت: "محمد یونس از بزرگان قومی ناحیه ۹ شهر هرات شب گذشته در زمان خارج شدن از مسجد از...