یک انتحارکننده مسجد شیعیان را منفجر کرد

یک انتحارکننده مسجد شیعیان را منفجر کرد

باردیگر مسجدی در نیجریه به مکان خون و آتش تبدیل شد. در این حمله یک فرد مواد همراهش را درصف دوم جماعت کنندگان منفجر ساخت. براساس آمار رسمی پولیس نیجریه در این حمله ۲۱ نفر در داخل مسجد جان هایشان را از دست دادند و ده هاتن...