یک افغان به شهروندان آلمان حمله کرد

یک افغان به شهروندان آلمان حمله کرد

فردی با تبر به مسافران قطاری در شمال ایالت بایرن آلمان حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها ۴ نفر در این حمله زخمی شده‌اند و مهاجم به ضرب گلوله پولیس کشته شده اما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد انگیزه این حمله منتشر نشده است. شامگاه...