یک افسر پولیس در صوفی‌آباد هرات ترور شد

یک افسر پولیس در صوفی‌آباد هرات ترور شد

افراد مسلح پیش از ظهر امروز یک ساتمن مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات را ترور کردند. سید وحید مدیر مبارزه علیه مواد مخدر در هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که افراد مسلح ساعت ۱۱ پیش از ظهر امروز نصرالدین یکی از...