یک افسر قطعه کماندو را در هرات ترور کردند

یک افسر قطعه کماندو را در هرات ترور کردند

افراد تفنگدار صبح امروز یک افسر قطعه کماندو در غرب کشور را در ناحیه ۱۳ شهر هرات ترور کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "این افسر جواد نام داشته و ساعت ۱۰ پیش از ظهر امروز در منطقۀ جبرائیل...