یک افسر اردنی ۲ مربی آمریکایی خود را کشت

یک افسر اردنی ۲ مربی آمریکایی خود را کشت

یک افسر ارتش اردن دو مربی آمریکایی و یک مربی آفریقای خود به قتل رساند. به گزارش روزنامه دولتی الرای اردن، این افسر روز گذشته بعد از یک مشاجره لفظی به یکی از مربی‌های آمریکایی خود بر آنان برشماری از مربیان دریک مرز تعلمی...