یک اختطافچی دختران خردسال در بغلان بازداشت شد

یک اختطافچی دختران خردسال در بغلان بازداشت شد

عبدالستار بارز والی بغلان می گوید که ماموران ریاست امنیت ملی در این ولایت فردی که ملاگلبدین نام دارد به ظن اختطاف چند دختربازداشت کرده اند. آقای بارز افزوده است که ملاگلبدین چندین دختر خردسال را اختطاف کرده و دو تن از...