یک آمریکایی در پاکستان بازداشت شد

یک آمریکایی در پاکستان بازداشت شد

مقام های پاکستان می‌گویند یک آمریکایی که چندین سال پیش از این کشور اخراج و در لیست سیاه شامل شده بود با برگشت دوباره به پاکستان بازداشت شده‌است. سرفراز حسین، سخنگوی وزارت داخلۀ پاکستان دیروز گفت که پولیس تحقیقات...