رییس‌جمهور غنی کار ساخت شاهراه یکاولنگ – دره صوف را افتتاح کرد

رییس‌جمهور غنی کار ساخت شاهراه یکاولنگ – دره صوف را افتتاح کرد

رییس‌جمهور غنی، کار ساخت شاهراه "یکاولنگ - دره صوف" را در ولایت بامیان امروز افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی درین مراسم گفته است که حکومت وحدت ملی در راستای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. این در...