یونیسیف: روزانه ۷۰۰۰ نوزاد از بین می روند

یونیسیف: روزانه ۷۰۰۰ نوزاد از بین می روند

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ( یونیسیف) اعلام  کرده که در یک سال گذشته شش و نیم میلیون کودک زیر پنج سال بر اثر بیماری و سو تغذیه جان باخته اند.   یونیسیف درگزارشی بیان کرده است که  این اطفال، با مراقبت های بهتر از مرگ...