یونیسف: یک‌چهارم کودکان جهان با کمبود آب مواجه می‌شوند

یونیسف: یک‌چهارم کودکان جهان با کمبود آب مواجه می‌شوند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، از کمبود آب برای یک چهارم کودکان جهان هشدار داده است. در گزارش تازه صندوق کودکان سازمان ملل متحد آمده است که در سال ۲۰۴۰ یک‌چهارم کودکان در جهان با کمبود آب مواجه می‌شوند و بسیاری...