یونیسف: از هر ۱۲ کودک در جهان وضعیت یک تن نگران کننده است

یونیسف: از هر ۱۲ کودک در جهان وضعیت یک تن نگران کننده است

یونیسف یا صندق کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بد ۱۸۰ میلیون کودک در ۳۷ کشور جهان خبر می‌دهد.   این نهاد در گزارش خود وضعیت کودکان را در سه دسته‌ی فقر، قفدان آموزش و مرگ ناشی از خشونت به بررسی گرفته...