یونیسف سال ۲۰۱۷ را سال خونین برای کودکان افغان خواند

یونیسف سال ۲۰۱۷ را سال خونین برای کودکان افغان خواند

یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد می‌گوید که کودکان افغان سال ۲۰۱۷ میلادی را یک سال خونین پشت سر گذاشتند.   این نهاد می‌گوید که در نه ماه نخست سال ۲۰۱۷میلادی، ۷۰۰ کودک افغان در نتیجه‌ی خشونت‌ها در سراسر افغانستان...