یونس قانونی: حکومت اوضاع کشور را بحرانی می‌کند

یونس قانونی: حکومت اوضاع کشور را بحرانی می‌کند

محمدیونس قانونی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی گفت که واگذاری بخش‌های از افغانستان به طالبان را قبول ندارد زیرا حکومت با این اقدام شان اوضاع کشور را بحرانی  می‌کند.   وی امروز پنج‌شنبه طی نشستی در کابل گفت که واگذاری...