یونانیان باستان در ساخت سربازان “تراکوتا” به چینی‌ها کمک کردند

یونانیان باستان در ساخت سربازان “تراکوتا” به چینی‌ها کمک کردند

نشریه ایندیپندنت از این احتمال خبر می دهد که یونانیان باستان، ۱۵۰۰ سال پیش قبل از سفر تاریخی مارکو پولو به شرق، با سفر به چین به چینی ها در ساخت سربازان معروف "تراکوتا" کمک کرده اند. این نشریه بریتانیایی می گوید ادعای فوق...