یوناما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان، خواستار حفاظت افراد ملکی شد

یوناما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان، خواستار حفاظت افراد ملکی شد

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که تمام نمایندگان جامعه افغانستان از جوانب درگیر جنگ خواستار حفاظت افراد ملکی شده اند.   یوناما با نشر اعلامیه‌ی گفت که در نتیجه تلاش‌های این اداره سلسلۀ از بحث‌ها...