یوناما تا سال ۲۰۱۷ در افغانستان می‌ماند

یوناما تا سال ۲۰۱۷ در افغانستان می‌ماند

شورای امنیت سازمان ملل متحد، مأموریت دفتر یوناما در کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرده تا این نهاد کمک‌هایش را در بخش‌های مختلف ادامه دهد. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شب گذشته در واشنگتن در مقر این سازمان...