یورش نظامیان افغان از زمین و هوا به زیر کوه شیندند

یورش نظامیان افغان از زمین و هوا به زیر کوه شیندند

۸ جنگجوی طالب درنتیجۀ عملیات پاک‌سازی نظامیان افغان در مناطق زیر کوه و پرمکان ولسوالی شیندند کشته شدند و ۱۱ تن دیگر هم زخم برداشتند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به خبرنگار چکاد گفت که در میان کشته‌شده‌های طالبان...