یمن با فاجعه وخیم بشری مواجه است

یمن با فاجعه وخیم بشری مواجه است

یمن با فاجعه وخیم بشری مواجه است   جنگ زیرساخت های این کشور را کاملاً تخریب کرده است. در عین حال مرض وبا و فقر همه روزه گسترش می یابد. یمن در آستانه دو فاجعه موازی به هم قرار دارد. براساس گزارش های صندوق حمایت از کودکان...